pozwala przejść do poprzeniej strony                                                                                      
  1.     O Veni•Vidi
  2. Narząd wzroku
  3. Usługi
  4. Dla rodziców
  5. Dla dorosłych
  6. Niewidomości
  7. Artykuły
  8. Kontakt


Rehabilitacja wzroku (inaczej terapia widzenia) jest subdyscypliną tyflopedagogiki (pedagogika osób słabowidzących i niewidomych), dziedziną, która opiera się na wiedzy z wielu różnych nauk: psychologii, pedagogiki, socjologii, okulistyki oraz optyki.
Rehabilitacja wzroku polega na jego ćwiczeniu, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim. Jej celem jest zwiększanie skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkcjonowaniu osoby słabowidzącej. Osobie takiej okulary korekcyjne nie poprawiają ostrości widzenia, w związku z czym wykonywanie wielu czynności sprawia jej kłopot. Może jednak poprawić zarówno ilość, jak i jakość wykonywania czynności, wykorzystując wzrokowe metody kompensacyjne, pomoce optyczne ułatwiające widzenie oraz dostosowując otoczenie do swoich potrzeb.


Rehabilitacja wzroku obejmuje:


● pobudzanie patrzenia
• stymulowanie widzenia
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej
• rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, fiksacja, śledzenie, zbieżność, przenoszenie spojrzenia, wodzenie, przeszukiwanie)
• kształtowanie pojęć i pamięci wzrokowej
• osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, figurach i znakach abstrakcyjnych, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe)

Celem pracy terapeutycznej w pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku, prowadzonej przez terapeutę widzenia, jest:

• funkcjonalna ocena widzenia
• dobór odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych w zależności od indywidualnych potrzeb
• opracowanie indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych,
• prowadzenie indywidualnych zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka słabowidzącego tak, aby w pełni mogło wykorzystywać wzrok do wszelakiej aktywności (nauki, zabawy, poruszania się, czynności dnia codziennego)

Inną grupą wymagającą pomocy rehabilitantów wzroku są osoby ze słabowzrocznością nabytą. Są to osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia, które przeszły kolejne etapy rozwoju funkcji wzrokowych i z racji wieku posiadają już „bazę” przechowywanych w pamięci odpowiednich doświadczeń tego typu.

Umiejętności widzenia można się nauczyć! Dlatego też podejmujemy tę pracę, by poprawić jego możliwości, a dzięki temu jakość życia osoby słabowidzącej.


Partnerzy:
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny  
Copyright © 2015 Veni●Vidi TERAPIA I REHABILITACJA WZROKU. Wszelkie prawa zastrzeżone. │ Polityka prywatności