pozwala przejść do poprzeniej strony                                                                                      
  1.     O Veni•Vidi
  2. Narząd wzroku
  3. Usługi
  4. Dla rodziców
  5. Dla dorosłych
  6. Niewidomości
  7. Artykuły
  8. Kontakt

Modyfikacja otoczenia

Modyfikowanie fizycznego otoczenia osoby słabowidzącej ma na celu zwiększenie możliwości widzenia w trakcie zwyczajowych codziennych czynności i sytuacji, a co za tym idzie zwiększanie komfortu życia takiej osoby. Daje to poczucie bezpieczeństwa nie tylko samemu słabowidzącemu, ale też jego najbliższym, którzy mają poczucie, iż żyje on w przestrzeni przygotowanej specjalnie dla jego możliwości postrzegania otoczenia i że w tak opracowanej przestrzeni zminimalizowane jest ryzyko różnych zagrożeń.

Modyfikacje otoczenia powinny uwzględniać specyficzne potrzeby każdego dziecka, jak również osoby dorosłej. Zmiany w otoczeniu nie muszą być skomplikowane. Niejednokrotnie wystarczy bowiem dostosowanie oświetlenia, zminimalizowanie olśnień, zredukowanie „bałaganu wzrokowego” i nadanie przedmiotom codziennego użytku odpowiednich kontrastów. Poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ukazujących problemy osób słabowidzących oraz metody ich rozwiązywania. Ukazane są tam także przykłady braku modyfikacji otoczenia, jak również wdrożenia tej modyfikacji na skalę maksymalną.


Dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa osób z zaburzeniami widzenia wyróżnia się cztery aspekty otoczenia, które powinny być zmodyfikowane, aby zwiększyć wykorzystanie widzenia przez osoby z zaburzeniami tej funkcji:

Kontrast – pojęcie to odnosi się do umiejętności zauważania przez osobę słabowidzącą różnic w poziomie jasności obiektów. Osoby z uszkodzeniem widzenia lepiej zauważą obiekt wówczas, gdy zwiększymy kontrast między obiektem a tłem. Pomoże temu np. umieszczenie ciastka na czerwonym talerzu zamiast na beżowej tacy. Ułatwia to wtedy jego lokalizowanie.

Oświetlenie – czynnik ten odnosi się do ilości, rodzaju i pozycji źródeł oświetlenia w otoczeniu. Światło może pochodzić ze źródła naturalnego lub sztucznego. Więcej światła nie zawsze oznacza lepsze parametry widzenia dla osoby niepełnosprawnej pod tym względem. Tak oto niektóre dzieci są wrażliwe na większą ilość światła lub widzą lepiej w przyciemnionym otoczeniu. Inne dzieci potrzebują większej ilości światła, by móc widzieć szczegóły. Olśnienia można redukować poprzez zmianę kąta patrzenia dziecka (zmiana pozycji względem światła i oświetlanej powierzchni) lub poprzez wykorzystanie matowych pomocy.

Przestrzeń i odległość – parametry te odnoszą się do pozycji dziecka względem obiektów i relacji jednych obiektów do drugich. Niemowlęta i niektóre dzieci z niesprawnością złożoną nie są w stanie dostosować samodzielnie swojej pozycji do tego, żeby efektywniej korzystać z osłabionego widzenia. Jest rzeczą bardzo ważną, aby umieszczać obiekty do patrzenia w zasięgu widzenia dziecka. Dostrzeżenie szczegółów obiektu będzie łatwiejsze, gdy zmniejszy się odległość obiektu od dziecka. Dzieciom nie zmieniającym pozycji samodzielnie należy odpowiednio często zmieniać tę pozycję także dlatego, żeby mogły na różne obiekty w otoczeniu patrzeć z różnych perspektyw. Dziecko z uszkodzeniem wzroku powinno mieć zorganizowaną przestrzeń, w której powinno się unikać natłoku informacji wzrokowych. Pomiędzy różnymi obiektami powinna być przestrzeń (odległość), aby dziecku łatwiej było wyodrębnić jeden obiekt. Kiedy tylko jest to możliwe powinno się używać prostych wzorów bez zbędnych szczegółów wewnętrznych.

Czas – szybkość przesuwania bodźców w polu widzenia dziecka wpływa na umiejętność ich lokalizowania i śledzenia. Wszystkie czynności i aktywności, jakie pokazujemy dziecku, powinny być prezentowane w wolniejszym tempie, tak aby dziecko mogło je śledzić wzrokiem.


Partnerzy:
Tekst alternatywny   Tekst alternatywny Tekst alternatywny  
Copyright © 2015 Veni●Vidi TERAPIA I REHABILITACJA WZROKU. Wszelkie prawa zastrzeżone. │ Polityka prywatności