pozwala przejść do poprzeniej strony                                                                                      
  1.     O Veni•Vidi
  2. Narząd wzroku
  3. Usługi
  4. Dla rodziców
  5. Dla dorosłych
  6. Niewidomości
  7. Artykuły
  8. Kontakt

Kiedy zwrócić się do specjalisty ?

Tekst alternatywny

Każdy odpowiedzialny rodzic powinien obserwować rozwój swojego dziecka także pod kątem funkcji wzrokowych. Nieprawidłowa interpretacja bodźców wzrokowych w ośrodkowym układzie nerwowym może być spowodowana wadami widzenia, natomiast pierwsze objawy mogą dostrzec świadomi tego rodzice, jako osoby najdłużej przebywające z dzieckiem na co dzień i mające najwięcej bieżących obserwacji na jego temat. Prawidłowe przetwarzanie bodźców wzrokowych u dzieci ma fundamentalne znaczenie dla ich przyszłego rozwoju takich między innymi czynników, jak koncentracja uwagi, orientacja przestrzenna i ocena odległości wszelkich obiektów w bliższym i dalszym otoczeniu. W pierwszym miesiącu życia dziecka należy zawsze pamiętać o tym, aby skonsultować dziecko z okulistą, jeśli w rodzinie występowały przypadki siatkówczaka, zaćmy wrodzonej lub jaskry wrodzonej.

Noworodek do końca pierwszego miesiąca życia


Spójrzmy na czynniki, które już w najwcześniejszym okresie życia dziecka powinny alarmować rodziców i skłonić ich do konsultacji ze specjalistą:

● przecieranie i uciskanie oczu piąstkami
● wyraźnie widoczna różnica wielkości gałek ocznych
● zaczerwienienie oczu
● rogówka wyglądająca na zamgloną
● niczym nie spowodowane łzawienie
● biała źrenica/źrenice
● oczopląs jednego z oczu
● nierówne źrenice
● odchylanie się gałek ocznych od typowego ułożenia i podążanie ich w różnych kierunkach
● szpara powiekowa o nierównej szerokości
● opadanie powiek, gdy oczy są otwarte
● oczy mimowolnie błądzące w różnych kierunkach (podejrzenie oczopląsu wrodzonego)
● częste zamykanie oczu na dłuższy czas
● wydzielina z oczu
● dziecko nie patrzy na twarze w kontaktach z najbliższymi osobami

Od jednego do trzech miesięcy życia


● drgania oczu w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, bądź też na zmianę w tych kierunkach
● brak skupienia wzroku na obiektach w otoczeniu
● brak skupienia wzroku na twarzy rodzica w najbliższej odległości i podczas wzajemnego kontaktu
● zezowanie i ruchy oczu niezależne od siebie
● brak uśmiechu w odpowiedzi na czyjś uśmiech
● brak nawiązywania kontaktu wzrokowego
● patrzenie tylko jednym okiem i ustawianie głowy w jedną stronę
● oglądanie własnej dłoni tylko z jednej strony tułowia
● nadwrażliwość na światło objawiająca się mrużeniem oczu, zamykaniem ich lub zaciskaniem powiek
● reakcja na bodźce zewnętrzne i wszelki ruch nie na wprost twarzy, lecz z boku głowy, na przykład w jej dolnej albo górnej części.
● opóźniona reakcja na ukazywane dziecku zabawki

Od trzech do pięciu miesięcy życia


● odbiegające od normy zachowania np. w postaci kiwania się
● brak skupiania wzroku na postaciach z otoczenia
● brak reakcji na własne odbicie w lustrze
● brak skupiania wzroku na zabawkach
● nikłe zainteresowanie otoczeniem
● niewyciąganie rąk ku zabawkom

Od siedmiu do 12 miesięcy życia

● spóźniona koordynacja ruchów głowy i oczu
● brak zainteresowania nowymi zabawkami i innymi nowymi przedmiotami
● opóźniony rozwój motoryczny
● brak kontaktu wzrokowego z zabawkami, którymi bawi się dziecko
● brak obserwacji domowników, zwierząt domowych i ich poczynań wokół dziecka
● brak zainteresowania małymi zabawkami i wszelkimi innymi małogabarytowymi obiektami z najbliższego otoczenia
● ogólny brak zainteresowania otoczeniem
● brak koncentrowania wzroku na zabawkach leżących w odległości 1-2 metrów

Od 13 do 18 miesięcy życia

● dziecko nie podąża za osobami i nie kieruje się ku zabawkom
● brak zainteresowania obrazkami, książeczkami i wszelkimi pracami graficznymi

Od 18 miesięcy do trzech lat życia

● nikłe zainteresowanie otoczeniem
● kolizyjne poruszanie się ‒ wpadanie na meble, potykanie się o zabawki, krawędzie dywanów, progi, przedmioty stojące na podłodze
● ostrożne, wolne, niechętne poruszanie się po domu i niechęć do zmiany pomieszczeń
● oczy niezdolne do płynnych ruchów śledzących ruchome obiekty

Od trzech do pięciu lat życia

● dziecko postrzega obrazy podwójnie
● stwierdza, że widzi w sposób rozmyty, zamazany
● ma trudność w stwierdzeniu, co jest tłem, a co obiektem na tle
● ma problem z określeniem kształtu danego obiektu
● nie potrafi określić gabarytów obiektów
● nie rozróżnia kolorów
● występują objawy swędzenia i pieczenia oczu
● dziecko ma nudności i bóle głowy
● niemożność wyróżnienia szczegółów na obrazach
● nieporadnie posługuje się sztućcami
● nie umie nazwać poszczególnych barw
● przyborami do rysowania posługuje się z niechęcią, nieporadnie
● przechyla głowę na bok
● w nietypowy sposób układa się do oglądania przedmiotów, książek, ekranu mediów elektronicznych
● powłóczy nogami podczas chodzenia
● podczas obserwacji obiektów w dalszej perspektywie marszczy twarz lub mruży oczy
● ma obawy przed poruszaniem się po schodach, czyni to nieporadnie
● ma trudności z aktywnością fizyczną, rekreacyjną, sportową, jak np. niezdolność do celnego rzucania piłką, łapania jej, śledzenia toru jej lotu

Od pięciu do ośmiu lat życia

● dziecko wykazuje trudności ze starannym prowadzeniem zeszytów szkolnych
● myli cyfry i litery o tej samej lub podobnej geometrii
● podczas czytania dodaje lub pomija litery lub zmienia końcówki wyrazów
● otwiera oczy nienaturalnie szeroko
● zgłasza złe widzenie obiektów z dużych albo małych odległości
● mruży oczy
● żeby przepisać coś z tablicy musi zakryć jedno oko
● aby zapisać coś w zeszycie również musi to zrobić z jednym okiem zakrytym
● czyta i pisze z twarzą tuż przy papierze


Partnerzy:
Tekst alternatywny   Tekst alternatywny Tekst alternatywny  
Copyright © 2015 Veni●Vidi TERAPIA I REHABILITACJA WZROKU. Wszelkie prawa zastrzeżone. │ Polityka prywatności